سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گاهی اوقات از چشم هایم پنهانی بیرون می ایند


و از گونه هایم فرو میریزند


دوشنبه 98/5/7 |  12:39 عصر | nafiseh  | 

من..انلاین


اون..انلاین


ولی.....


اونو یارش.....منو پروفایلش


دوشنبه 98/5/7 |  12:38 عصر | nafiseh  | 

هرکسی رو میتونستم دوست داشته باشم...


اگر دوس داشتن رو از تو شروع نمیکردم....


دوشنبه 98/5/7 |  12:35 عصر | nafiseh  | 

شیطان راست میگفت


انسان ها


ارزش پرستیدن ندارند


دوشنبه 98/5/7 |  12:34 عصر | nafiseh  | 


دوشنبه 98/5/7 |  12:33 عصر | nafiseh  | 

Welcome

My love is non stop like sea

It’s trust like blind

It’s shine like star

It’s warm like sun

It’s soft like flower

and

It’s beautiful like u .


دانلود آهنگ